Nắm chặt nhé, đừng bao giờ buông ra đấy!

Hiện tại chưa có hình chính thức cho truyện

Tên: Nắm chặt nhé, đừng bao giờ buông ra đấy!

Tác giả: Vương Khải Huyền

Thể loại: 1×1, cường x cường, từ vườn trường đến thương trường, có ngọt có ngược, tính chất công thụ sẽ được cập nhật sau 

Chương 1 Chương 2