Hàng anh ngon thì tôi mới yêu nha~

Tên: Hàng anh ngon thì tôi mới yêu nha~

Tác giả: Vương Khải Huyền

Thể loại: Đoản văn, có H, tạc mao không quan tâm yêu thích tự sướng thụ x độc chiếm hệ thống smart phone công, HE

 

boys-love-durarara-durarara-shizaya-yaoi-Favimcom-153357_zpsf009adc0

Trộm từ GG về đấy :v

Chương 1 Chương 2 Chương 3