[ĐOẢN VĂN] Ngược Tâm

Nơi dành cho những siêu đoản văn, đoản văn ngược tâm do chủ nhà viết

Các bài viết dưới đây vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà nga ~~

Tác giả : Vương Khải Huyền.

Tiêu đề.

Tôi Hối Hận Rồi

Luyến Ái Nhân Ngư

Sủng Hạnh