Có thể yêu tôi không?

c77f0704c74a378d2fa033bf9a03978f

Tên: Có thể yêu tôi không?

Tác giả: Vương Khải Huyền

Thể loại: Hiện đại, thế giới ngầm, ân oán tình cừu, ngược thân ngược tâm

Văn án

Thời điểm mở mắt ra lần nữa, xung quanh lại tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe tiếng điện tâm đồ kêu tít tít, không biết đã ngủ bao lâu rồi, một tuần, một tháng, hay là một năm?

Chương 1 Chương 2 Chương 3

Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9

Chương 10 Chương 11  Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17