Ái, Tái, Hồi [Huyết Chi Dụ Hoặc đồng nhân văn]

2f12f69a7077d00e71e3080fa6eebf33

Tên: Ái, tái, hồi

Tác giả: Vương Khải Huyền

Thể loại: Nhất công nhất thụ, ôn nhu công x dương quang thụ, ngược chút xíu, HE, Huyết Chi Dụ Hoặc đồng nhân văn

Có thể xem bộ chính văn để hiểu rõ bộ đồng nhân này => Bấm vào để đọc chính văn trước

Chương 1

Chương 2